Quy định về bảo hiểm xã hội cho lao động

BẢO HIỂM XÃ HỘI Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

Read more

Trong những trường hợp nào thì có thể chấm dứt hợp đồng lao động?

Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm

Read more

Dạy trẻ cách cư xử đối với người giúp việc

Dạy con tôn trọng người giúp việc

Mỗi đứa trẻ lớn lên đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố gia đình và phương pháp dạy trẻ của các bậc phụ huynh. Một đứa trẻ lớn lên có tính cách hài hòa được mọi người đều yêu mến hay cá tính thái quá không có chuẩn mực là do môi trường sống và giao tiếp hàng ngày

Read more