Vai trò của giáo viên tiểu học trong xã hội hiện nay

Thế hệ mầm non chủ nhân tương lai của đất nước luôn giữ một vai trò quan trọng. Đất nước có văn minh phát triển cần phải giáo dục thế hệ này đúng hướng. Người ta vẫn thường nói: “Dạy con từ thủa còn thơ…” Vậy Vai trò của giáo viên tiểu học rất quan trọng giúp hình thành nhân

Read more