Truyện cười: Máy bắt trộm

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm, một chiếc máy dùng để bắn những tên trộm cắp. Và để đảm bảo họ đã mang máy đi thử nghiệm. Đầu tiên học thử ở Mỹ, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm. Tiếp theo họ thử

Read more