Nghề bạn chọn chuyên gia phân tích hệ thống máy tính

Công việc này nghe chừng có vẻ mới mẻ đối với thế hệ 7x, 8x nhưng với thế hệ trẻ hẳn không hề xa lạ phải không các bạn.Công việc chính: phân tích các vấn đề xử lý dữ liệu để phát triển và cải tiến hệ thống máy tính. Số lượng vị trí cần tuyển năm 2026: 53.000.Yêu cầu:

Read more

Trong những trường hợp nào thì có thể chấm dứt hợp đồng lao động?

Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm

Read more