Trong những trường hợp nào thì có thể chấm dứt hợp đồng lao động?

watch Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm

go Read more

Bảo hiểm dành cho người giúp việc gia đình

http://www.cs.uwyo.edu/~nuprl/documents/buy-extended-essay-online.html Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 25/5, người giúp việc nếu ở cùng chủ nhà phải được nghỉ ít nhất 8 giờ mỗi ngày, và nếu làm cả năm thì được nghỉ 12 ngày có lương, mỗi tháng được nghỉ ít nhất 4 ngày… Tiền lương cho người giúp việc không được thấp hơn mức lương

follow site Read more