Phụ nữ là những người làm nhiều nghề nhất

Phụ nữ là những người làm nhiều nghề nhất

Người ta thường nói sau lưng những người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Có thể không trực tiếp tham gia , giúp đỡ công việc cho đàn ông nhưng không thể phủ nhận vai trò của người phụ nữ sau những thành công ấy. Những người nghĩ rằng phụ nữ chỉ quanh

Read more