Những điều cần lưu ý trước khi đi xin việc thực tập

xinviecthuctap2

Việc đi thực tập được phần lớn các bạn sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường thực hiện, dù để hoàn thành tốt nghiệp, hay lấy kinh nghiệm cho bản thân. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng cho bạn để có những cảm nhận đầu tiên về môi trường làm việc, cũng như áp dụng các kiến

Read more